my-breath.com

Иван Угантън задава въпроси, децата отговарят на тях. Какво е толкова необичайно за това? Обаче това, което чувате, е просто нереално забавно! Децата са изкупени!

Гледайте видеоклипа:

photo shutterstock

Източник на видеоклипове в YouTube: Rainbow Positive


Top