my-breath.com

Маша Ефросинина реши да насърчи феновете си не само с красива картина, но и с оптимистичен подпис. "Време е да се измъкнем от дупката на отчаяние и объркване! Всичко ще бъде добро !!! Трябва да е. #revolutionofchanges ", пише в социалната си страница.


PHOTO: instagram.com/mashaefrosinina


Top