my-breath.com

В 108-ата серия от поредицата "Великата Столиттия Нова Володарка " султан Мурад подозира шейх-исляма за съучастие в организирането на въстанието. Силяхар дойде в Естер-Хатун и съобщи за прекъсване на отношенията. Естествено, Естер реши да обвини Атик за тайни отношения със Силяхар и разказа за това Кеси.

Ибрахим, като Касим, е в лошо състояние, но Хаджи-Ага реши да го скрие от Кесем, защото не може да се притеснява. Хезарфен прави първия си полет, а Хеверхан Султан прекъсва отношенията си със Силяхар. На следващия ден султан Мурад хан реши да напусне столицата и да свали въстание.

Гледайте онлайн 108-ия епизод от поредицата "Великата маса Нова Володарка":

Всички епизоди от телевизионния сериал "Величка Столютя" Нова Володарка "вижте линка: " Величка Столтия Нова Володарка "онлайн


Top