my-breath.com

Поемете дълбоко, пълно дъх за 4 секунди, например.

След това задръжте дъха си и за 4 секунди.

Издишайте равномерно за 4 секунди и задръжте дъха отново за същото време.

Повторете цикъла на дишане за 1-3 минути във всяка ситуация, в която намирате стресова ситуация: при транспортиране, при ходене, в близост до кабинета на директора или само по време на разговор.


Top