my-breath.com

Изследователите се опитват да идентифицират взаимовръзките между времето и главоболието, поради което трябва да отчитат всеки метеорологичен фактор: температура, атмосферно налягане, светлина, скорост на вятъра и относителна влажност. Също в проучването си анализира данните за сезоните.
В резултат на това се оказа, че в горещия сезон главоболието се свързва с такъв фактор като скоростта на вятъра. През зимата, напротив, пристъпите на главоболие са свързани с температура, налягане, относителна влажност и светлина. Началото на студения фронт е съпроводено с рязко понижаване на температурата и светлината и повишаване на атмосферното налягане и относителната влажност. Когато фронта отстъпва, всички тези фактори постепенно се връщат към предишните си стойности.
След анализа на голямо количество данни от 1997 г. насам, учените са получили потвърждение, че възникването на главоболие в 57% се дължи на промените в метеорологичните условия.


Top