my-breath.com

В 106-ия епизод от поредицата "Великата столица Нова Володарка " Кесем дойде при принцеса Фариа през нощта, за да я направи безплодни, но вече беше късно, защото принцесата вече беше бременна. Султан Мурад взе решението да затвори Кашима заедно с лукавия Мустафа. Сутринта акушерката казала на Фари, че е бременна, а принцесата реши да информира суверена за тази добра новина.

Кесем решава да изпрати Мелеки-Хатун и Байнама-Агу от Двореца, а Лалезар-Калфа отговаря за харема. Bayazed обвинява себе си и неговата Valide за заключване на Kashima, докато Lalezar се опитва да разбере кои от наложниците предаде тайната на Kashima.

Гледайте онлайн 106-ия епизод от поредицата "Великата маса Нова Володарка":

Всички епизоди от телевизионния сериал "Величка Столютя" Нова Володарка "вижте линка: " Величка Столтия Нова Володарка "онлайн


Top