my-breath.com

Младите бозайници в поведението не се различават много от децата ни: всичко е интересно за тях, те отказват да се подчиняват, искат непрекъснато да научават нови неща и обичат да се прегръщат с майка си.

Докато никой не вижда, трябва да скочи по-високо.

Как да спя добре в ръцете на майка ми.

Най-сигурното място на планетата.

Мамо, аз съм гладен.

Здравейте и кои сте вие? Хайде да сме приятели.

Когато няма място за поставяне на енергия.

Отиваме само от дръжката.

Задачата за поставяне на детето е почти завършена.


Top