my-breath.com

Показване на бакалавърът вече е в пълен състав: Константин Евтюшенко вече се е сбогувал с 17 участника и сега само 8 красавици се борят за сърцето му.

Междувременно в мрежата има нови интервюта с основния бакалавър на страната. В един от тях Константин Евтюшенко разказва какви качества при момичетата могат да го отблъснат.

"Преди всичко - призна Константин - това е начинът на общуване и според този фактор може да се каже много за момичето. Аз също съм отблъснат от грубост, арогантност и близост. "

ЧЕТЕТЕ: Бакалавър Константин Евтюшенко призна, че среща момичета (снимка)


Top